Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20245666_1221146904698352_4736228691256450279_n.jpg 20245933_1221147328031643_1063736065250850598_n.jpg 2.jpg IMG_20170616_170720.jpg IMG_20170616_170720.jpg IMG_20170616_112314.jpg IMG_20170616_112015.jpg IMG_20170326_130515.jpg IMG_20170326_125355.jpg THUOC_DO_GOC_BA_TIA.flv IMG_20161112_145306.jpg IMG_20160526_0839491.jpg IMG_20160526_083949.jpg IMG_20160305_102409.jpg IMG_20160310_151627.jpg IMG_20160310_152058.jpg IMG_20160310_143030.jpg IMG_20160310_152127.jpg IMG_20151116_135410.jpg IMG_20151116_150051.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trung Hiếu
  Ngày gửi: 15h:52' 08-12-2010
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 1131
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Thành lập Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A

  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
  Căn cứ chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Cù Lao Dung;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A.
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung gồm các thành viên sau(có danh sách kèm theo)


  Điều 2. Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung , có nhiệm vụ:
  - Phụ trách các hoạt động đội vào sao nhi đồng theo đúng điều lệ Đội TNTP HCM và các văn bản qui định hiện hành.
  - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động chủ điểm theo kế hoạch hoạt động trường năm học 2010-2011.

  Điều 3. Các bộ phận chuyên môn có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
  - Lưu : VT.

  Nguyễn Quốc Khởi
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành quy chế hoạt động Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A

  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A;
  Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010-2011.
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường,


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế làm việc Ban Phụ trách Đội và Sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.


  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các thành viên ban, bộ phận chuyên môn và liên đội trường căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
  - Lưu : VT.

  Nguyễn Quốc Khởi
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A


  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên
   
  Gửi ý kiến